പുല്ലു പിടിപ്പിച്ച വിശാലമായ ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പാണ് ഇവിടുത്തേത്. പുല്‍ത്തകിടിക്ക് ഇടയിലൂടെയാണ് നടപ്പാത കടന്ന് പോകുന്നത്. പേവിങ് ടൈല്‍ പതിപ്പിച്ച വാക്‌വേയുടെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ ലൈറ്റുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പില്‍ ഗസേബിന് സ്ഥാനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ലോണുമായി കൂടിക്കലര്‍ന്നു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ തറയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ചെറുതും വലുതുമായ പലതരം പനകളും തെങ്ങുകളും കുറ്റിച്ചെടികളും ലോണിനിടയില്‍ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>