വീടിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ സൗന്ദര്യം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ വീടിന്റെ മുന്‍വശത്തെയും പിറകുവശത്തെയും ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പിന് ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വീടിന്റെ പിറകുവശത്തെ ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പില്‍ നിന്നാല്‍ അഷ്ടമുടി കായല്‍ കാണാം. പച്ചപ്പുല്ലു വിരിച്ച വിശാലമായ ലാന്‍ഡ്‌സ്‌കേപ്പാണ് ഇവിടുത്തേത്. ഇടയില്‍ തെങ്ങുകള്‍ക്കും ചെടികള്‍ക്കും സ്ഥാനമുണ്ട്. വീടിന് മുന്‍വശത്ത് വാക്‌വേയോട് ചേര്‍ന്ന് ചെറിയ ഉരുളന്‍ കല്ലുകള്‍ നിരത്തി പൂച്ചെടികള്‍ നട്ട് മനോഹരമാക്കുകയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *