നിര്‍മ്മാണം പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങണം

ആര്‍ക്കിടെക്റ്റ് ശ്യാംകുമാര്‍

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തീരുന്നതോടെ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ മേഖല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ നമ്മള്‍ ആര്‍ക്കിടെക്റ്റുകള്‍ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വപരമായി നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, വിഭവങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയൊക്കെ പ്രാദേശികമായ വസ്തുക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കും തിരിയുവാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയ വീടുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം അല്ലെങ്കില്‍ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആഘാതം നല്‍കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ വാസഗേഹങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം, ഡിസൈനിങ് നടത്താം എന്നാണ് നാമിനി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് നാം മറന്നു കൂടാ.

About editor 319 Articles
Designer Publications Kerala Pvt Ltd, since its inception in 2003, promotes good architecture and design practices throughout the country.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*