ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍ പി.ജി. ഡിപ്ലോമ, അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകള്‍ നവംബറില്‍ ആരംഭിക്കും

കിറ്റ്‌കോ അസോചം കണ്‍സോര്‍ഷ്യത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ഡിസൈനര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈനില്‍ നടത്തുന്ന പി.ജി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍, അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിേപ്ലാമ ഇന്‍ ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍ കോഴ്‌സുകളിേലക്ക് അഡ്മിഷന്‍ തുടരുന്നു.

പ്രായപരിധിയില്ലാത്ത ഈ കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഡിപ്ലോമ നേടുന്നവര്‍ക്കെല്ലാം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

അഭിരുചി പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള ക്ലാസുകള്‍ നവംബര്‍ ആദ്യവാരത്തില്‍ ആരംഭിക്കും.

പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം ഒരു വര്‍ഷവും അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന്റെ ദൈര്‍ഘ്യം 8 മാസവും ആയിരിക്കും.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്:

ഡിസൈനര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റീരിയര്‍ ഡിസൈന്‍, രവിപുരം, കൊച്ചി-16 Ph: 0484 4000816, 9496315711, 9633606301 www.designerinstitutes.com

About editor 301 Articles
Designer Publications Kerala Pvt Ltd, since its inception in 2003, promotes good architecture and design practices throughout the country.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*